Clinique Jean Causse Clinique Champeau Béziers
Cours International d'Otologie | Clinique Champeau Béziers
Accés
banner image

Salut visual

La visió és la percepció dels estímuls lluminosos, mitjançant el sentit de la vista, que permet interpretar la informació de l’entorn i distingir els objectes, les formes i els colors. De fet, gairebé la meitat del cervell es dedica a processar imatges.

Ells ulls, a més, es mantenen actius des que ens despertem fins que ens adormim i són essencials per dur a terme les activitats diàries.

image - Salut visual


Per això, és fonamental gaudir d’una bona salut visual i prevenir, detectar i tractar precoçment els problemes o les malalties que poden afectar la visió.

> Salut visual