Clinique Jean Causse Clinique Champeau Béziers
Cours International d'Otologie | Clinique Champeau Béziers
Accés

Causse Clinic

Clínica Onyar ha canviat la seva identitat conservant-ne els fonaments històrics.
El seu nou nom és CAUSSE CLINICi pertany al grup AXE SANTÉ.
Els seus equips humans i metges forgen la reputació d'aquest renovat centre clínic.
Destinem una cura particular a la qualitat de les prestacions, a la seguretat,
a la personalització de la vostra estada ia la prevenció sanitària.

La Clínica