Clinique Jean Causse Clinique Champeau Béziers
Cours International d'Otologie | Clinique Champeau Béziers
Accés
banner image

Prevenir lesions i accidents

Les lesions derivades de col·lisions de vehicles, caigudes, ofegaments, intoxicacions i cremades representen un greu problema de salut que anualment causa la mort de moltes persones a Catalunya. A més, per cada persona que mor com a conseqüència d'una lesió, n'hi ha moltes que són ateses pels serveis sanitaris i d'altres que patiran alguna mena de discapacitat de manera temporal o permanent.

image - Prevenir lesions i accidents


A partir del primer any de vida i fins al final de l'adolescència, les lesions que es deriven de caigudes i col·lisions de trànsit són la causa més freqüent de mortalitat prematura.

Amb l'arribada de l'adolescència, augmenten notablement les defuncions i els ingressos hospitalaris per lesions de trànsit, que després disminueixen progressivament amb l'edat. Els lactants i les persones d'edat avançada estan exposats a una elevada incidència de lesions per caigudes.

Moltes vegades les lesions s'identifiquen amb el terme 'accidents', considerant-les com un fet imprevisible. No obstant això, les lesions no són una conseqüència de la mala sort i es poden prevenir si s'eviten situacions de risc i es modifiquen certs comportaments.

D'altra banda, hi ha altres mesures de prevenció que depenen directament de les autoritats corresponents o de les empreses responsables. És el cas de la il·luminació dels passos de vianants per evitar atropellaments, o el disseny d'envasos de medicaments i de productes tòxics a prova d'infants per reduir el risc d'intoxicacions. També és important que seguiu els consells de seguretat i autoprotecció d'aquestes autoritats, com per exemple, no entrar en una zona en determinades condicions climàtiques o tenir localitzades les sortides d'emergència en espais tancats.

> Prevenir lesions i accidents