Clinique Jean Causse Clinique Champeau Béziers
Cours International d'Otologie | Clinique Champeau Béziers
Accés
banner image

Ús responsable de les noves tecnologies

La introducció de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) ha canviat la nostra manera de relacionar-nos amb el món que ens envolta. L’ús d’Internet, els ordinadors, les tauletes i els dispositius mòbils facilita el nostre dia a dia i pot resultar molt útil per treballar, estudiar, fer gestions, comunicar-se amb altres persones i gaudir del temps de lleure.

D’altra banda, el paper d’aquestes noves tecnologies és especialment valuós en l’àmbit de la salut.

image - Ús responsable de les noves tecnologies


La transformació digital de l’atenció sanitària permet millorar o, fins i tot canviar, els processos de prevenció, d’assistència i de gestió, i promou, també, una atenció més personalitzada i ininterrompuda.

Malgrat això, abusar d’aquestes eines pot arribar a tenir efectes perjudicials en la nostra salut. Convé, per tant, aprendre a utilitzar-les amb responsabilitat i mesura.

> Ús responsable de les noves tecnologies