Clinique Jean Causse Clinique Champeau Béziers
Cours International d'Otologie | Clinique Champeau Béziers
Accés
banner image

La son

Mentre dormim el nostre cos desenvolupa activitats importants per al seu funcionament. A més, la qualitat del son té un impacte en la nostra salut física, mental i emocional, i comporta molts beneficis:

  • Ajuda a produir massa muscular.
  • Contribueix al creixement.
  • Incrementa la capacitat del sistema immunitari per combatre les infeccions.
  • Potencia la capacitat de concentració, d'aprenentatge i de memòria.
  • Millora l'estat d'ànim.
  • Augmenta l'esperança de vida.
image - La son


Dormir bé no és el mateix que descansar moltes hores i podem dir que, en general, és més important la qualitat del son que no el nombre concret d'hores de son.

A més, no totes les persones necessiten dormir les mateixes hores i aquestes varien amb l'edat. També es poden produir canvis segons l'estació de l'any o el nivell d'esgotament físic o mental. La quantitat total de descans nocturn necessari oscil·la entre sis i onze hores diàries, i la mitjana és propera a les set o vuit hores per a les persones adultes. Les persones més joves acostumen a necessitar més hores que la gent gran. Un grup important és el d'adolescents, que necessiten dormir nou hores.

> la son