Clinique Jean Causse Clinique Champeau Béziers
Cours International d'Otologie | Clinique Champeau Béziers
Accés
banner image

Diagnòstic per la imatge

Diagnòstic per la imatge és l'especialitat mèdica, que s'ocupa de generar imatges de l'interior del cos mitjançant diferents agents físics (raigs X, Ultrasons, camps magnètics, entre d'altres) i d'utilitzar aquestes imatges per al diagnòstic i, en menor mesura, per al pronòstic i el tractament de les malalties.

image -

Els tipus de diagnòstics són:

RADIOGRAFIA

MAMOGRAFIA

ECOGRAFIA

RMN

TAC


Quadre Mèdic

Dr. Albanell Mira, Joan

Dr. Castañer Corretger, Francesc

Dr. Ehsa Pernia, Aram

Dr. Nadal Vidal, Carles

Dra. Roqué Pagés, Clara

Dra. Viejo Mira, Nadia