Clinique Jean Causse Clinique Champeau Béziers
Cours International d'Otologie | Clinique Champeau Béziers
Accés
banner image

Pediatria

Tal com es defineix des de la medicina tradicional, la Pediatria és l'especialitat mèdica que estudia a l'infant i les seves malalties. El terme procedeix de el grec paidos (nen) i iatrea (curació), però el seu contingut és molt més gran que la curació de les malalties dels nens.

En aquest sentit, cal destacar que la pediatria estudia tant a l'infant sa com a què es troba malalt.

image - Pediatria

L'equip de professionals està format per:

Dr. Prat Figueres, Manel