Clinique Jean Causse Clinique Champeau Béziers
Cours International d'Otologie | Clinique Champeau Béziers
Accés
banner image

Podologia

Els professionals de Causse Clinic d'aquesta branca de la medicina es centren en l'estudi, diagnòstic i tractament de les malalties i alteracions que afecten el peu. El vostre benestar comença pels vostres peus. I en Causse Clinic som conscients.

image - Podologia

L'equip de professionals està format per:

Dra. Gómez Rigau, Emma

Dr. Cullell Collell, Gregori